Menu

Speciaal onderwijs

Het speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die vanwege hun beperking of probleem niet naar een gewone school kunnen.

Speciaal onderwijs heeft vier clusters

  • Cluster 1: blinde, slechtziende kinderen;
  • Cluster 2: dove, slechthorende kinderen en kinderen met een taal- spraakontwikkelingsstoornis;
  • Cluster 3: motorisch gehandicapte, verstandelijk gehandicapte en langdurig zieke kinderen;
  • Cluster 4: kinderen met stoornissen en gedragsproblemen.

Aandacht en begeleiding

Het speciaal onderwijs geeft kinderen veel aandacht en hulp en kinderen krijgen goede en deskundige begeleiding. Voor leerlingen wordt ook een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Hierin wordt samen met ouders gekeken wat de mogelijkheden van een kind zijn en welke doelen op school behaald kunnen worden.

Aanmelden speciaal onderwijs

Je kunt je kind aanmelden bij een school voor speciaal onderwijs. Het samenwerkingsverband passend onderwijs beoordeelt samen met deskundigen de aanmelding en geeft een toelaatbaarheidsverklaring als je kind naar het speciaal onderwijs mag. Als het samenwerkingsverband de verklaring niet afgeeft, moet je je kind op een andere school aanmelden.

Schoolgeld in het speciaal onderwijs

Je hoeft geen lesgeld te betalen voor het speciaal onderwijs. Wel zijn er misschien andere schoolkosten, zoals een ouderbijdrage.

Kijk ook eens bij:

 

Keurmerk

Bron: Speciaal onderwijs

Organisaties

Scholen voor speciaal basisonderwijs

Margaretha Hardenbergschool voor Zeer Moeilijk...

 0598-69 80 00 mhschool.nlSchoolstraat 119641JWVeendam

Wim Monnereauschool Speciale School voor...

 0598-61 20 63 wimmonnereauschool.nlBoven Westerdiep 109641LJVeendam

Kentalis Audiologisch Centrum

 050-53 31 931 kentalis.nlHoendiep 19718TAGroningen

Vergelijk hulpaanbod