U bevindt zich hier

Home >  Peuter >  Onderwijs >  Voorschoolse educatie

Voorschoolse educatie

Een goede start op school is erg belangrijk. De laatste jaren zijn er daarom in veel gemeenten speciale programma’s gestart om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Deze programma's zijn bedoeld voor alle kinderen, maar ze zijn speciaal geschikt voor kinderen die niet goed Nederlands spreken of extra stimulering nodig hebben.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

  • Voorschoolse educatie begint op de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf, als je kind twee of drie jaar is. 
  • Een peuterspeelzaal met een VVE programma wordt ook wel een voorschool genoemd.
  • Als je kind naar de basisschool gaat, lopen de programma’s door in groep een en twee. Het heet dan vroegschoolse educatie.

Wat leert je kind bij voorschoolse educatie?

De programma’s stimuleren de ontwikkeling van kinderen en worden gegeven door speciaal opgeleide pedagogisch medewerkers. In de programma's is aandacht voor: taal, denken, lichamelijke ontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Je kind gaat minimaal vier dagdelen of tien uur per week naar de peuterspeelzaal, voorschool of het kinderdagverblijf. Door voorschoolse educatie begint je kind beter voorbereid aan groep een.

Samenwerking met het consultatiebureau

De pedagogisch medewerkster van de peuterspeelzaal of voorschool overlegt regelmatig met de verpleegkundige van het consultatiebureau. Zij volgen de ontwikkeling van je kind. Als het nodig is, krijgen kinderen en ouders speciale ondersteuning.

Hoe kun je zelf je kind goed voorbereiden?

Als ouder kun je actief meehelpen bij de ontwikkeling van je kind door thuis ook voor te lezen, te spelen, te tekenen en te zingen. Daarnaast kun je thuis (in je eigen taal) praten over onderwerpen die op de peuterspeelzaal, voorschool of het kinderdagverblijf worden behandeld.

 

Keurmerk

Bron: Voorschoolse educatie

Of vraag het Else, onze virtuele medewerker!

Organisaties

  • Peuteropvang

    Toon op kaart