U bevindt zich hier

Home >  Puber >  Groei en ontwikkeling >  Spraak- en taalontwikkeling >  Meertaligheid

Meertaligheid

Jonge kinderen kunnen vrij gemakkelijk een nieuwe taal leren, zeker de eerste zes jaar. In de puberteit is het lastiger om een nieuwe taal te leren. Scholen besteden daar speciale aandacht aan.

Meertalig opvoeden

Voor een goede taalontwikkeling is het belangrijk dat je met je kind de taal spreekt die jij het best beheerst, welke taal dat ook is. In die taal kun je jezelf het best uitdrukken.

Ouders die meerdere talen op gelijkwaardig niveau met elkaar spreken, kunnen deze talen zonder probleem aan de kinderen aanbieden. Doe dat wel consequent. Je kunt daarbij de ‘één-persoon-één-taalstrategie’ of de ‘één-situatie-één-taalstrategie’ toepassen. Spreek niet met je kind in een taal die je zelf niet goed beheerst.

Eén-persoon-één-taalstrategie

Stel dat de moeder Turks spreekt en de vader Nederlands. Dan kun je je kind heel goed beide talen leren, zolang elke ouder maar in de eigen taal met het kind spreekt. Zo kan je kind een taal aan een persoon koppelen. Dat biedt houvast en structuur. Je kunt ook de één-situatie-één-taalstrategie hanteren, waarbij je afspreekt dat je in een bepaalde situatie altijd dezelfde taal spreekt.

School

Op middelbare scholen kunnen kinderen die niet goed Nederlands spreken vaak extra taalles krijgen. Als je kind pas in Nederland is, heeft de school misschien wel een opvangklas. In zo’n klas leren kinderen eerst veel Nederlands. Scholen met veel leerlingen die geen of slecht Nederlands spreken krijgen extra geld om deze leerlingen te begeleiden. Je kunt het best op school vragen wat er mogelijk is.

Wat kun je doen?

Stimuleer je kind om activiteiten te doen waarbij het in contact komt met Nederlandse leeftijdsgenoten. In de bibliotheek kan je kind boeken lenen om thuis te lezen. Ook films kijken kan helpen.

 

Keurmerk

Bron: Meertaligheid

Of vraag het Else, onze virtuele medewerker!

Folders