Je bent hier:  zoeken         

Jeugd GGZ

Soort ggz-zorg

gespecialiseerde ggz

Aandoeningen

 • ADHD
 • angststoornissen
 • autisme spectrum stoornissen
 • dwangstoornissen
 • eetstoornissen
 • Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED)
 • PDD-NOS
 • persoonlijkheidsstoornissen
 • stemmingsstoornissen
 • verslaving
 • zelfmoordgedachten

Problemen

 • acceptatie
 • angststoornissen
 • assertiviteit
 • depressies
 • eenzaamheid
 • pesten
 • relatieproblemen
 • rouw
 • schuldgevoelens
 • slaapproblemen
 • stress
 • trauma's
 • zelfvertrouwen
 • leesproblemen
 • leerproblemen

Zorg(protocol) onderdelen

 • diagnostisch onderzoek
 • behandeling

Behandelmethoden

De betrokkenheid van de school tijdens het diagnostisch proces is onontbeerlijk (telefonisch schoolinterview of observatie op school); dat geldt ook voor de behandelfase. Als blijkt dat er sprake is van een psychiatrische diagnose, dan wordt een behandelplan gebouwd op de diagnose(s). Na toestemming kan een gesprek plaatsvinden met de ouders (kind of jeugdige) en de school. Het gesprek dient ter behandelafstemming. De expertise van de school wordt naast de kinder- en jeugdpsychiatrische expertise gelegd. OCRN stelt zich nadrukkelijk niet op als onderwijskundig expert of onderwijsadviseur, al weet de schoolbezoeker 'hoe het bordkrijt ruikt': de schoolbezoeker is een psycholoog, orthopedagoog die als leerkracht voor de klas heeft gestaan. Deze schoolbezoeker gaat naast de ouders (kind of jeugdige), de leerkracht/docent en intern begeleider/zorgcooördinator staan om mee te denken en af te stemmen, rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen van de schoolomgeving, waarbij het onderzoeksrapport dient als voedende informatiebron.

Aantal personen?

 • Groepstherapie
 • Individuele therapie

Specialisaties?

'Stempel' of diagnose Het team van (kinder) psychiaters, artsen, psychologen, orthopedagogen, logopedisten en neurolinguïsten van OCRN werkt met eigentijdse, wetenschappelijke kennis en ervaring. De teamleden werken vanuit de verschillende disciplines nauw samen bij zowel de diagnostiek als de behandelingen. Een 'stempel' is iets anders dan een diagnose. De diagnostici zijn er dan ook niet op uit om te 'stempelen', maar verrichten zorgvuldige, multidisciplinaire diagnostiek waarbij de mogelijkheden en mogelijke beperkingen van het kind of de jeugdige nauwkeurig in beeld worden gebracht. Het onderzoeksrapport wordt in het adviesgesprek besproken met de ouders (en jeugdige). Is sprake van een psychiatrische diagnose, dan vindt ook psycho-educatie plaats: uitleg over de diagnose(s), de mogelijkheden en eventuele beperkingen van het kind of de jeugdige en de mogelijke implicaties ervan voor het dagelijkse leven, thuis en op school. De school van het kind of de jeugdige wordt - na toestemming - betrokken bij het diagnostisch proces, immers, een belangrijk deel van het leven van het kind of de jeugdige speelt zich af op school. De betrokkenheid van de school kan plaatsvinden in de vorm van een telefonisch schoolinterview of een schoolobservatie: in de klas en op het plein.

Registraties en keurmerken

 • AGB
 • BIG
 • GGZ Nederland
 • HKZ (Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector)
 • NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen)
 • NRD (Nationaal Referentiecentrum Dyslexie)
 • NVGzP (Nederlandse Vereniging voor de Gezondheidszorgpsychologie)

Doelgroepen

Kinderen met psychische problemen, Kinderen met psychiatrische problemen, Kinderen met hoogbegaafdheid, Kinderen met gedragsproblemen, Kinderen met een stemmingsstoornis, Kinderen met een spraakstoornis en/of taalproblemen, Kinderen met een persoonlijkheidsstoornis, Kinderen met een ontwikkelingsstoornis, Kinderen met een leerstoornis, Kinderen met een chronische ziekte, Kinderen met een angststoornis, Jongeren met psychische problemen, Jongeren met psychiatrische problemen, Jongeren met leerproblemen, Jongeren met hoogbegaafdheid, Jongeren met gedragsproblemen, Jongeren met een stemmingsstoornis, Jongeren met een spraakstoornis en/of taalproblemen, Jongeren met een persoonlijkheidsstoornis, Jongeren met een ontwikkelingsstoornis, Jongeren met een leerstoornis, Jongeren met een chronische ziekte, Jongeren met een angststoornis

Waar kan de behandeling plaatsvinden?

In de praktijk

Op welke dagen en tijden?

Maandag tot en met vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?

 • Huisarts, jeugdarts of specialist
 • Wijkteam of CJG
 • Jeugdwet

Aanvragen en vervolgprocedure

Ouder(s)/verzorgers of hun kind kunnen zich aanmelden op www.ocrn.nl

Kosten

Indien er een indicatie wordt afgegeven wordt de zorg door de gemeente vergoed.

Eigen bijdrage

Geen

Wanneer (deels) vergoed?

Indien er een indicatie wordt afgegeven wordt de zorg door de gemeente vergoed.

Organisatie

Laatste controle op

Geef uw mening over dit aanbod

Help ons deze website beter te maken

Heeft u opmerkingen over deze informatie? Laat dan hier uw mening achter.

Let op: in dit formulier kunt u alleen opmerkingen plaatsen over de website. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie of zoekt u hulp? Neem contact op met uw gemeente.

De gegevens van dit formulier worden verstuurd naar websiteleverancier Elkander. De gemeente kan de gegevens inzien. Elkander of de gemeente kan contact met u opnemen over uw bericht, maar is hiertoe niet verplicht.

Reageert u op een pagina met organisatiegegevens, dan wordt uw bericht ook doorgestuurd naar deze organisatie.

Velden met een * zijn verplicht.

Hoe zou u de bruikbaarheid van de informatie beoordelen? *

Heeft u de informatie gevonden die u zoekt? *

Selecteer een of meer van de onderstaande opties

Mag de webbeheerder contact met u opnemen over uw beoordeling?

De webbeheerder kan alleen contact met u opnemen, als u uw gegevens invult

Of vraag het Else, onze virtuele medewerker!